Odstoupení od smlouvy
DOPRAVA ZDARMA nad 2 500 Kč!
0 0 Kč
Váš nákupní košík je prázdný!
Lepší nabídky Novinky

Odstoupení od smlouvy

I. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

1. Spotřebitel má na základě zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

2. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu se vší dokumentací. Originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku,  ve kterém je třeba vyplnit minimální údaje s označením „*“ – hvězdičkou.                                                                              

Adresa na vrácení zboží:

SHOP-INLEA s.r.o.

Veľký Harčáš 133.

Komárno 94501

3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 1 písm. 3) zákona č.. 102/2014 Sb. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.

5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 1 písm. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z.z.

7. Spotřebitel nese odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.


II. Výměna zboží z důvodu nesprávně objednaného zboží

a) při objednávce zboží v nesprávném rozměru lze žádat o výměnu zboží do 14 dnů ode dne převzetí zboží

b) nesprávně objednané zboží přijímáme pouze v nepoškozeném stavu v původním balení

c) výměna zboží zahrnuje následující poplatky:

• administrativní poplatek: 80 Kč

• 2 x cena dopravy

• částka, která činí rozdíl mezi dvěma produkty

d) výměnu zboží žádejte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na naší zákaznické lince