Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní ode dne převzetí produktu
DOPRAVA ZDARMA nad 2 500 Kč!
0 0 Kč
Váš nákupní košík je prázdný!
Lepší nabídky Novinky

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní ode dne převzetí produktu

Nový produkt je pro mě nevyhovující/ neodpovídá mým představám


Pokud Vámi zakoupený produkt neodpovídá Vašim představám a zakoupili jste jej jako spotřebitel, máte možnost jej vrátit bez udání důvodu do 14 dní ode dne jeho převzetí.
1.krok
Vyplňte, prosím, formulář na odstoupení od smlouvy, který vyplněný pošlete na emailovou adresu reklamace@inlea.cz. Do předmětu emailu, prosím, uveďte číslo objednávky ve formátu “Objednávka 123456789 - odstoupení”
2.krok
Adresa na vrácení zásilky:
INLEA-CZ s.r.o.
Velký Harčáš 133
Komárno 94501

3.krok
Potvrzení o podání zásilky zašlete, prosím, na reklamace@inlea.cz. Do předmětu emailu uveďte číslo objednávky ve formátu “Objednávka 123456789 - odstoupení”Často kladené dotazy

Je zboží nutné vrátit v nepoškozeném obalu?

Při vrácení zboží na základě Odstoupení od smlouvy, prosíme o vrácení zboží se všemi doplňky, resp. příslušenstvím, v originálním balení. V případě, že originální balení není k dispozici, zajistěte důkladné balení, aby nedošlo k poškození produktu při přepravě. Spotřebitel na sebe přebírá zodpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zajištění funkčnosti a vlastností zboží.

Zboží nám neposílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato!Co se stane, vrátím-li zboží nekompletní, bez příslušenství?

Abyste při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Bude-li zboží vráceno bez příslušenství, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.Mohu vyzkoušet, používat zboží během lhůty pro odstoupení od smlouvy?

Kupující má právo zboží v rámci této lhůty po převzetí rozbalit, odzkoušet nebo otestovat ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, nemělo by však dojít k jeho opotřebení.

Spotřebitel snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.Jak se počítá lhůta 14 dní?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dní a začíná plynout následující kalendářní den ode dne převzetí zboží spotřebitelem (např. pokud si zákazník převezme zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.Kdo nese náklady na vrácení zboží?

Náklady na vrácení zboží hradí kupující.Kdy mi vrátíte peníze?

Peníze za zboží zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení a zpracování vráceného zboží na naši adresu (případně, pokud prokážete, že vrácené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží hradí v tomto případě kupující.Na které zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy během 14 dnů od nákupu?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  1. poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

  2. prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  3. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

  4. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

  5. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

  6. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně sjednáno.Nenašli jste odpověď na Váš dotaz?

Pokud jste nenašli odpověď na Váš dotaz, prosím kontaktujte nás na emailové adrese reklamace@inlea.cz.

Další informace naleznete na inlea.cz v části Všeobecné obchodní podmínky (link)